top of page

מדיניות קובצי Cookie

כתב ויתור משפטי

ההסברים והמידע המופיעים בדף זה הם רק הסברים כלליים וברמה גבוהה ומידע כיצד לכתוב מסמך משלך של מדיניות קובצי Cookie. אין להסתמך על מאמר זה כייעוץ משפטי או כהמלצות לגבי מה שעליך לעשות בפועל, מכיוון שאיננו יכולים לדעת מראש מהן השיטות הספציפיות שלך הקשורות לעוגיות. אנו ממליצים לך לפנות לייעוץ משפטי כדי לעזור לך להבין ולסייע לך ביצירת מדיניות העוגיות שלך.

מדיניות עוגיות - היסודות

עם זאת, בתחומי שיפוט מסוימים, עליך ליידע את המבקרים באתר שלך, במקרה שהאתר שלך עוקב אחר מידע אישי באמצעות שימוש בעוגיות או בטכנולוגיות דומות. בתחומי שיפוט אלו, הרגולציה המקומית כוללת לעתים קרובות חובה להיות ברורה לגבי כלי המעקב (כגון קובצי Cookie, קובצי פלאש, משואות אינטרנט וכו') שהאתר שלך פורס, ואיזה סוגי מידע אישי אוספות הטכנולוגיות הללו. מדיניות זו מספרת לעתים קרובות גם למבקרים באתר מה האתר עושה עם המידע שנאסף.

 

חשוב לציין שלשירותי צד שלישי המציבים קובצי Cookie או משתמשים בטכנולוגיות מעקב אחרות באמצעות שירותי Wix, עשויים להיות מדיניות משלהם לגבי האופן שבו הם אוספים ומאחסנים מידע. מכיוון שמדובר בשירותים חיצוניים, שיטות עבודה כאלה אינן מכוסות במדיניות הפרטיות של Wix.

 

למידע נוסף על כך, עיין במאמר שלנו "קובצי Cookie ואתר Wix שלך".

bottom of page