top of page

בדיקות מעבדה (COA)

אנו משתמשים במעבדות המוסמכות ב-ISO/IEC הטובות מסוגם על מנת להבטיח עקביות, איכות, טוהר ועוצמה. הליכי הבדיקה שלנו הם בסטנדרט הגבוה ביותר וכוללים ניתוח פרופילי קנבינואידים וטרפן, ניתוח זיהום מיקרוביאלי, שאריות ממסים וזיהוי מתכות כבדות.

שימו לב שהגמאיז היומיים למינון הבריאות כוללים 3 טעמים ולכל טעם יש תעודת ניתוח (COA) משלו. לחץ על הלחצנים למטה כדי לסקור את ה-CoA עבור כל מוצר.

bottom of page